MR PREGLEDI

Pregled magnetnom rezonancom (MR) je najsavršeniji pregled koji današnja medicinska dijagnostika poznaje i potpuno je bezbedan i bezbolan za pacijenta, a omogućava prikaz unutrašnjosti organizma radi dobijanja pouzdane dijagnoze. Moguće promene u organizmu MR registruje pomoću radiotalasne emisije, tako da nema štetnih efekata kao kod jonizujućeg zračenja (rentgen i skener). Signal se prima preko kompjutera i registruje u vidu slike preseka određenog dela tela. MR pregled je od neizmerne pomoći ordinirajućem lekaru za postavljanje jasne dijagnoze, a u cilju što bržeg preduzimanja adekvatnog lečenja.

 

Magnetna rezonanca je precizna dijagnostička metoda, koja daje konkretnu sliku o zdravlju pojedinih organa, organskih sistema i o stanju čitavog organizma. Bezbolna je i neškodljiva za pacijente, pa se pregled može ponavljati više puta. Na osnovu rezultata određuje se dalji tok lečenja i najefikasnija terapija.

 

 • MR abdomena (jetra, pankreas, slezina, bubrezi, nadbubrežna žlezda, ureteri, limfni sistem)
 • MR angiografija tehnika na bazi magnetne rezonance koja se koristi u dijagnostici promena na krvnim sudovima
 • MR CP je dijagnostička metoda snimanja jetre, žučne kese, žučnih puteva, pankreasa i duktalnog sistema pankreasa
 • MR dojke
 • MR segmenta kičmenog stuba
 • MR kolena, ramena, skočnog zgloba, šake, lakta
 • MR mozga
 • MR male karlice
 • MR viscerokranijuma
 • MR meka tkiva vrata
 • MR hipofize
 • MR kukova
 • MR natkolenice, potkolenice, nadlaktice, podlaktice
 • MR karotida