PITANJA I ODGOVORI

Pitanja i odgovori

Pregled se obavlja u specijalnoj sali, gde pacijent leži na stolu oko koga se nalazi magnetni kalem. Sistem je poluotvoren tako da ne može doći do osećaja klaustrofobije, kao kod magneta prethodnih generacija. Za pregled nije potrebna nikakva posebna priprema, niti davanje lekova.

Zahvaljujući velikoj snazi aparata i korišćenjem ultrabrzih sekvenci, dužina trajanja pregleda je skraćena, te većina pregleda ne traje duže od 20 minuta. Tokom pregleda pacijentu je omogućen kontakt sa tehničarem i u slučaju neke nelagodnosti ispitivanje se može prekinuti u svakom trenutku.

 • Mozak
 • Krvni sudovi
 • Hipofiza
 • Kičmeni stub (pršljenovi, kičmeni kanal, kičmena moždina, nervni korenovi, tumorske promene)
 • Abdomen (jetra, pankreas, slezina, bubrezi, nadbubrežna žlezda, ureteri, limfni sistem)
 • Žučna kesa i žučni putevi
 • Mala karlica (rektum, rektosigmoidni kolon, vagina, uterus, jajnici, jajovodi, mokraćna bešika, prostata, semene vezikule, limfni čvorovi)
 • Ekstremiteti (zglobovi, kosti, mišići, tetive, meka tkiva)
 • Tumorske promene dimenzija već od 5mm
 • Sadržaj tumorske promene
 • Nakon davanja kontrasta prikazuje patološku vaskulatizaciju promena, prikaz lokalizacije promene i njen odnos sa okolnim strukturama
 • Krvni sudovi i aneurizmi i vaskularne maloformacije
 • U prikazanim organima može pokazati postojanje upalnih promena i povreda urođenih anomalija

MR je neinvazivna dijagnostička metoda, u većini slučajeva superiorna u odnosu na druge metode. Radi na principu magnetnog polja i radiofrekventnih talasa, pa za razliku od CT-a (skenera) i rentgena ne emituje jonizujuće zračenje. Pošto je snimanje bez ikakvih štetnih dejstava na organizam može se ponavljati više puta kod iste osobe bez obzira na vremenski razmak između dva snimanja. Snimanje MR-om je takođe bezopasno za trudnice, dojilje i decu. Ne mogu se pregledati jedino pacijenti koji imaju ugrađene pejs mejkere ili ugrađena (namerno) ili stečena (slučajno) feromagnetna strana tela u organizmu.

Naša MR koristi magnetno polje srednje/velke snage gradijenta, koje je znatno veće nego u svim ostalim ordiancijama u okolini koje koriste magnetno polje niske snage gradijenta. Ova činjenica kao i savremeni softver omogućavaju veliku brzinu pregleda, komfor pacijentu, pregled raznih delova tela sa velikom preciznošću, pa je vrlo senzitivna u otkrivanju promena veličine od 5 mm. Kvalitetu rada naše ordinacije znatno doprinosi i svakodnevna saradnja sa apsolutno najboljim stručnim konsultantima koji imaju najveće iskustvo u radu sa magnetnom rezonancom, kao i sa iskusnim konsultantima iz oblasti neurohirurgije i neurologije. Na ovaj način MR omogućava precizno postavljanje dijagnoze i planiranje terapije, procenu postoperativnog i postterapijskog stanja bolesti.