CENOVNIK

MR preglediCena
MR abdomena (jetra, pankreas, slezina, bubrezi, nadbubrežna žlezda, ureteri, limfni sistem)13.000,00
MR angiografija13.000,00
MRCP13.000,00
MR dojke + kontrast18.500,00
MR segmenta kičmenog stuba13.000,00
MR kolena, ramena, skočnog zgloba. šake, lakta13.000,00
MR mozga13.000,00
MR male karlice13.000,00
MR viscerokranijuma13.000,00
MR meka tkiva vrata13.000,00
MR hipofize18.500,00
MR kukova13.000,00
MR natkolenice, potkolenice, nadlaktice, podlaktice13.000,00
MR karotida13.000,00
Kontrast5.500,00
UltrazvukCena
Eho abdomena2.500,00
Eho male karlice2.000,00
Dopler ren.arterija4.500,00
Dopler abdomena3.500,00
Dopler male karlice3.500,00
Dopler karotida3.500,00
Dopler arterija ruku i nogu3.500,00
Dopler vena ruku i nogu3.500,00
Dopler arterija i vena ruku i nogu4.500,00
Dopler dojki3.500,00
Dopler testisa3.500,00
dopler štitnjače3.000,00
Dopler mekih tkiva3.000,00

NAPOMENA:

Za svaki naredni pregled u istom danu ostvarujete popust od 50%